Fundusze Europejskie

 

"OK-PLAST" Daniel Matuszak Jarosław Matuszak Spółka Cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wzrost konkurencyjności firmy  OK-PLAST poprzez stworzenie działu B+R w Środzie Wielkopolskiej.

 

Opis projektu

Projekt polega na rozbudowie istniejącego budynku o charakterze usługowym o nowe piętro gdzie zlokalizowane zostanie centrum B+R. Obejmie ono 3 nowe stanowiska badawcze: projektowe, konstrukcyjne, prototypowania. Centrum pozwoli na wypracowanie nowej usługi tj. "spójnej linii stolarki wewnętrznej  i zewnętrznej w projektach futurystycznych domów pasywnych i energooszczędnych"  tj. łączącej teoretycznie wykluczające się założenia i rozwiązania: -domu pasywnego tj. stawiającego na energooszczędne rozwiązania (odzysk energii, OZE, izolacja) i tym samym rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne. o wysokich parametrach cieplnych; -domu futurystycznego tj. stawiającego na indywidualnie dopasowanie do otoczenia, z dużą powierzchnią przeszkleń, stosowanie materiałów "zimnych" stali, betonu, aluminium. -dążenie producenta stolarki wewn./zewn. do unifikacji produkcji i jej standaryzacji, co obniża cenę dla klienta. Infrastruktura B+R pozwoli zaprojektować i wdrożyć spójną linię produktów stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, opartych na przyszłościowych materiałach i produktach pochodzących od różnych producentów. Efektem będzie więc "customizacja" (dopasowanie) produktów masowych w stolarce do potrzeb projektów indywidualnych, z zachowaniem zdolności realizacji w projektach indywidualnych. Przestrzeń pozwoli testować różne konstrukcje w programie CAD, a następnie tworzyć prototypy rozwiązań stolarki in-aut z zaangażowaniem rożnych materiałów, wielkości  i projektów, korzystając z gotowych modułów okiennych – różnych producentów. W centrum badana będzie reakcja z oświetleniem, przepuszczalność i trwałość poszczególnych rozwiązań, zdolności nośne. Wnioskodawca w celu realizacji projektu zakupi także niezbędne wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. 


Cele projektu


Celem projektu jest podniesienie potencjału innowacyjności firmy poprzez stworzenie działu B+R, w Środzie Wielkopolskiej, a także zwiększenie potencjału infrastruktury B+R w firmie, umożliwiającej projektowanie i badanie energooszczędnych elementów stolarki otworowej w systemach budownictwa pasywnego/energooszczędnego, poprzez zakup środków trwałych (aparatury badawczej) oraz wartości niematerialnych i prawnych. 


Wartość projektu: 757 188,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 492 480,00 PLN